ارتباط با ما


Instagram


Linkedin


Telegram


Whatsapp

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه : زنجان_ شهرک صنعتی شماره یک_ خیابان یاوران 3_ قطعه 642

دفتر مرکزی : زنجان_شهرک انصاریه_میدان پروین اعتصامی_خیابان وحی_ پارک علم و فناوری استان زنجان_ واحد 13

کد پستی: 4533155114

تلفن تماس:

0098 999 11 44 134

0098 24 32 22 16 28