حضور شرکت شیمی سبز اشراق در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار – نمایشگاه بین المللی تهران – آذرماه 98

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در دسته‌بندی نشده

استقبال فوق العاده از محلول حشره کش هوم هیرو در نمایشگاه هفته پژوهش، برگذار شده در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران؛ 26 ام تا 29 ام آذرماه 1398.