فهرست بستن

طبقه بندی سموم شیمیایی بر اساس نحوه نفوذ

سموم گوارشی (Oral or Stomach poisons)

سموم گوارشی سمومی هستند که از طریق دهان و همراه با مواد غذایی وارد دستگاه گوارش آفت شده و از طیق دیواره لوله گوارش جذب می‌شوند. لذا لازم  است این گونه سم ها به‌صورت محلول یا گرد روی سطح گیاه میزبان یا غذای آفت پاشیده شود. این سم ها معمولا علیه حشرات دارای قطعات دهانی ساینده به‌کار می‌روند و کمتر بر آفات مکنده تاثیر می‌گذارند.

سموم تماسی (Contact poisons)

این سم ها از طریق جلد وارد بدن حشرات می‌شوند. بدیهی است که قابلیت حل شدن این مواد در کوتیکول حشرات در ورود آنها به بدن حشره موثر است. این سموم هنگام عبور حشره از روی سطوح سم پاشی شده یا زمانی که مستقیما روی حشره پاشیده می‌شوند موثر خواهند بود.  تاثیر سم های تماسی روی آفت با قطعات دهانی مکنده قابل توجه است، اما زمانی که آفت داخل نسج گیاه باشد از تاثیر این سموم در امان خواهد بود.

سموم تدخینی (Fumigants)

در مورد این سموم نفوذ  بخارات سمی از طریق روزنه‌های تنفسی آفت باعث از بین رفتن آن می‌شود. بنابراین لازم است که ماده‌ی سمی به سهولت تبخیر شده و به صورت گاز در آید. بهترین نتیجه از کاربرد این سموم زمانی حاصل می‌شود که با آفت در یک محیط بسته و محدود مانند انبارها، گلخانه ها و خاک سرپوشیده مبارزه شود.

مکانیزم عملکرد حشره کش خانگی هوم هیرو به هر سه صورت گوارشی، تماسی و تدخینی میباشد.

بسته به نوع حشره، هر سه رویه برای از بین بردن حشرات موثر است.

برای مثال، موریانه با تغذیه از سلولز چوب ها باعث آسیب رسانی به متریال چوبی ساختمان و لوازم خانگی می‌شود. با علم بر این موضوع ، میتوان تله‌ی خوراکی (تکه چوب یا موکت) آغشته به حشره کش در کنار کلونی این حشرات موذی قرار داد و  آنها را از بین برد.

عملکرد سه‌گانه‌ی حشره کش های هوم هیرو باعث آزادی عمل مصرف کنندگان در استفاده از محصول شده و دامنه ی عملکرد آن را افزایش میدهد.